SUOMEN CANASTALIITTO 

FINLANDS CANASTAFÖRBUND RY                                         PÖYTÄKIRJA

 

 

VUOSIKOKOUS

 

 

Aika              lauantaina 20.2.2010 klo 11.00

Paikka          Ravintola Roihu, Laippatie 1, 00880 Helsinki

Läsnä           noin 50 jäsentä

 

 

1  §

Marja-Leena Kuusijärvi avasi kokouksen ja toivotti kokoukseen saapuneet jäsenet tervetulleiksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2  §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja-Leena Kuusijärvi, sihteeriksi Tuula Aalto, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Pertti Hiihtola ja Meeri Rintamäki. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

 

3  §

Tarkastettiin kerhojen jäsenluettelot, äänimäärät sekä kokousedustajien valtakirjat.

 

Kerho:          jäseniä:        ääniä:           äänioikeutetut:

 

                      City               36                 4                    Marja-Leena Kuusijärvi

                                                                                       Sirkka Rajala 2 ääntä

                                                                                       Pentti Rajala

 

                      HCK             18                 2                    Ensio Mäkelä 2 ääntä

 

                      HeCa            25                 3                    Seija Suominen 3 ääntä

 

                      HSSK           23                 3                    Kyösti Kärkkäinen

                                                                                       Irma Koskela-Kanervo

                                                                                        Leo Linden

 

                      LCK              17                 2                    Göran Lindholm

                                                                                       Anja Säteri  

 

                      Mape            60                 5                    Pertti Hiihtola

                                                                                       Timo Määttänen

                                                                                       Iiro Rannema

                                                                                       Raija Rannema

                                                                                       Mona Alhanen

 

                      Poca             13                 2                    Paavo Kivistö 2 ääntä

 

                      Tampere        6                  1                    Marja-Leena Kuusijärvi

                     

                      Vaasa          26                 3                    Marja-Leena Kuusijärvi 3 ääntä

                     

4  §

Sirkka Rajala esitti vuoden 2009 tilinpäätöstiedot ja luki tilintarkastajien lausunnon, jossa ehdotettiin vastuuvapauden puoltamista eroavalle johtokunnalle.

 

Sihteeri luki johtokunnan laatiman vuoden 2009 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin pienin lisäyksin.

 

5  §

Päätettiin vahvistaa vuoden 2009 tuloslaskelma ja tase sekä myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja tilintarkastajille.

 

6  §

Koska  puheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannatettiin vain yhtä ehdokasta, Marja-Leena Kuusijärveä, kokous valitsi hänet yksimielisesti Suomen Canastaliiton puheenjohtajaksi vuodelle 2010.

 

Valittiin 10 johtokunnan jäsentä, joista 8 oli kerhojen valitsemia mandaattijäseniä ja heidän varamandaattinsa:

 

                                                                                       varamandaatti

                      City               Hanna Ailas                       Sirkka Rajala

                      HCK             Tuula Aalto                         Jukka Mäkelä

                      HeCa            Seija Suominen                Raine Kangas

                      HSSK           Irma Koskela-Kanervo     Pirkko Hyytiäinen

                      LCK              Arto Ertama                       Göran Lindholm

                      Mape            Raija Rannema                 Pertti Hiihtola

                      Poca             Paavo Kivistö                    Markus Granström

                      Tampere&   Hannu Sallinen                  Raine Kangas

                      Vaasa         

 

Koska jäljelle jääneille kahdelle paikalle ehdotettiin ja kannatettiin viittä henkilöä: Mona Alhasta, Sirkka Rajalaa, Pentti Ketolaa, Topi Saloa ja Göran Lindholmia, suoritettiin lappuäänestys, jossa Alhanen sai 21 ääntä ja Rajala 20 ääntä muiden jäädessä hajaäänien varaan. Täten Alhanen ja Rajala valittiin vuoden 2010 johtokuntaan.

 

7  §              

Tilintarkastajiksi valittiin Katja Karjalainen (HSSK) ja Jarmo Mäkelä (HCK).

Heidän varahenkilöikseen valittiin Pentti Ketola (HCK) ja Pertti Hiihtola (Mape).

 

8  §              

                      Vuosimaksun suuruus vuodelle 2010 pysytetään entisenä, eli 2 eurona.

 

9  §

                      Päätettiin, että kilpailuista liitolle tulevan maksun suuruus toimintavuonna

                      2010 on 0 €, koska liiton taloudellinen tilanne on hyvä.

 

10 §

Esitettiin eroavan johtokunnan laatima tulo- ja menoarvioehdotus alkaneelle vuodelle 2010, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

 

11 §

Vuoden 2009 ”Paras pelaaja” -palkinnon saajia on poikkeuksellisesti 3 pelaajaa samalla pistemäärällä 31 eli Pertti Hiihtola (Mape), Timo Määttänen (Mape) sekä Meeri Rintamäki (City), maksimipistemäärän ollessa 80.

 

12 §

Leo Lindenin ehdotus siitä, että pelaaja voisi edustaa samalla kaudella eri kerhoja riippuen peleistä jotta pelaajalla olisi mahdollista saada kehoilta sponsorointia, ei mennyt läpi.

Sen sijaan ehdotus, että Canastan joukkuekilpailusta käytettäisiin nimitystä SM, sai selkeää kannatusta.

Kyseltiin myös koska Sitoumussamban joukkuekilpailut lisätään kilpailuaikatauluun.

Aikapeleissä on kokeiltu käytäntöä, että kortit saa katsoa ennen kuin aika huudetaan. Tapaa tullaan jatkamaan.

 

13 §

Koska muita asioita ei ollut enää, puheenjohtaja kiitti jäsenistöä osallistumisesta kokoukseen ja päätti kokouksen klo 12.10.

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, Helsingissä 21.2.2010

 

 

Tuula Aalto

sihteeri

 

 

Pöytäkirjan tarkastaneet ja hyväksyneet

 

 

                      Meeri Rintamäki                                     Pertti Hiihtola